ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ.: 094460471
Δ.Ο.Υ.: Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση: ΣΤΑΛΙΔΑ 359
Τ.Κ.: ΣΤΑΛΙΔΑ 70007
AP.M.A.E.: 37024/70/Β/96/64 
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 
Τηλ.: 2897030190
Fax: 2897030191
Email: amazones@hol.gr